Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Östteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östteg 1645 15,9% 36,7% 23,0% 24,4% 8,1% 50,2% 49,8% 1,9%  
Summa 1645 15,9% 36,7% 23,0% 24,4% 8,1% 50,2% 49,8% 1,9%

http://www.val.se