Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Umedalen Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umedalen Östra 1224 20,5% 39,7% 23,6% 16,2% 9,2% 47,2% 52,8% 5,4%  
Summa 1224 20,5% 39,7% 23,6% 16,2% 9,2% 47,2% 52,8% 5,4%

http://www.val.se