Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vännäs - Ålder och kön - Vännäsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vännäsby 1258 14,8% 35,5% 23,4% 26,4% 8,2% 50,0% 50,0% 0,8%  
Summa 1258 14,8% 35,5% 23,4% 26,4% 8,2% 50,0% 50,0% 0,8%

http://www.val.se