Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vännäs - Ålder och kön - Östra byaområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra byaområdet 853 16,4% 35,9% 30,9% 16,8% 8,8% 53,2% 46,8% 1,5%  
Summa 853 16,4% 35,9% 30,9% 16,8% 8,8% 53,2% 46,8% 1,5%

http://www.val.se