Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sorsele - Ålder och kön - Sorsele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sorsele 1755 14,2% 25,6% 26,5% 33,6% 6,2% 51,7% 48,3% 2,5%  
Summa 1755 14,2% 25,6% 26,5% 33,6% 6,2% 51,7% 48,3% 2,5%

http://www.val.se