Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norsjö - Ålder och kön - Norsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norsjö 2219 16,0% 26,7% 25,5% 31,8% 7,2% 49,3% 50,7% 1,5%  
Summa 2219 16,0% 26,7% 25,5% 31,8% 7,2% 49,3% 50,7% 1,5%

http://www.val.se