Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vindeln - Ålder och kön - Hällnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 1021 13,0% 22,7% 31,2% 33,0% 5,9% 51,0% 49,0% 5,7%  
Summa 1021 13,0% 22,7% 31,2% 33,0% 5,9% 51,0% 49,0% 5,7%

http://www.val.se