Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - Lillhärdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillhärdal 617 16,4% 26,1% 24,3% 33,2% 8,4% 51,9% 48,1% 1,8%  
Summa 617 16,4% 26,1% 24,3% 33,2% 8,4% 51,9% 48,1% 1,8%

http://www.val.se