Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härjedalen - Ålder och kön - Sveg yttre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sveg yttre 983 16,1% 26,7% 31,7% 25,5% 7,7% 52,5% 47,5% 3,5%  
Summa 983 16,1% 26,7% 31,7% 25,5% 7,7% 52,5% 47,5% 3,5%

http://www.val.se