Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åre - Ålder och kön - Duved-Storlien

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duved-Storlien 1055 16,8% 34,8% 26,8% 21,6% 6,8% 52,7% 47,3% 6,4%  
Summa 1055 16,8% 34,8% 26,8% 21,6% 6,8% 52,7% 47,3% 6,4%

http://www.val.se