Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Kyrktåsjö-Norråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrktåsjö-Norråker 598 6,9% 19,2% 29,8% 44,1% 3,0% 53,0% 47,0% 2,2%  
Summa 598 6,9% 19,2% 29,8% 44,1% 3,0% 53,0% 47,0% 2,2%

http://www.val.se