Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Gäddede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäddede 777 15,6% 22,8% 29,2% 32,4% 6,7% 52,5% 47,5% 8,1%  
Summa 777 15,6% 22,8% 29,2% 32,4% 6,7% 52,5% 47,5% 8,1%

http://www.val.se