Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Strömsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsund 1137 20,9% 24,4% 23,5% 31,2% 9,1% 46,4% 53,6% 7,7%  
Summa 1137 20,9% 24,4% 23,5% 31,2% 9,1% 46,4% 53,6% 7,7%

http://www.val.se