Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Krokom - Ålder och kön - Offerdalsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Offerdalsbygden 1592 12,1% 28,4% 26,6% 33,0% 5,8% 52,5% 47,5% 2,4%  
Summa 1592 12,1% 28,4% 26,6% 33,0% 5,8% 52,5% 47,5% 2,4%

http://www.val.se