Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Ålder och kön - Bodsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsjö 329 10,3% 23,1% 28,0% 38,6% 6,1% 55,9% 44,1% 2,7%  
Summa 329 10,3% 23,1% 28,0% 38,6% 6,1% 55,9% 44,1% 2,7%

http://www.val.se