Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Ålder och kön - Pilgrimstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pilgrimstad 354 15,0% 33,1% 31,1% 20,9% 6,2% 54,0% 46,0% 2,5%  
Summa 354 15,0% 33,1% 31,1% 20,9% 6,2% 54,0% 46,0% 2,5%

http://www.val.se