Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Ålder och kön - Sundsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsjö 672 15,5% 32,6% 28,0% 24,0% 7,7% 54,8% 45,2% 1,9%  
Summa 672 15,5% 32,6% 28,0% 24,0% 7,7% 54,8% 45,2% 1,9%

http://www.val.se