Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Ålder och kön - Bräcke 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bräcke 2 638 11,6% 28,1% 27,9% 32,4% 6,0% 53,0% 47,0% 1,9%  
Summa 638 11,6% 28,1% 27,9% 32,4% 6,0% 53,0% 47,0% 1,9%

http://www.val.se