Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Trehörningsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trehörningsjö 414 12,8% 21,3% 28,0% 37,9% 6,8% 49,8% 50,2% 3,4%  
Summa 414 12,8% 21,3% 28,0% 37,9% 6,8% 49,8% 50,2% 3,4%

http://www.val.se