Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Mo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mo 960 15,8% 31,9% 28,3% 24,0% 6,6% 50,3% 49,7% 0,4%  
Summa 960 15,8% 31,9% 28,3% 24,0% 6,6% 50,3% 49,7% 0,4%

http://www.val.se