Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Översjäla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Översjäla 1586 12,0% 35,9% 24,4% 27,7% 6,1% 48,7% 51,3% 0,9%  
Summa 1586 12,0% 35,9% 24,4% 27,7% 6,1% 48,7% 51,3% 0,9%

http://www.val.se