Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Hörnett

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hörnett 1448 16,6% 41,5% 24,5% 17,4% 7,9% 49,8% 50,2% 1,5%  
Summa 1448 16,6% 41,5% 24,5% 17,4% 7,9% 49,8% 50,2% 1,5%

http://www.val.se