Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Svartby-Brösta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svartby-Brösta 786 15,6% 34,7% 25,3% 24,3% 6,9% 51,4% 48,6% 1,5%  
Summa 786 15,6% 34,7% 25,3% 24,3% 6,9% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se