Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Järved

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järved 978 14,6% 36,7% 23,6% 25,1% 6,0% 47,9% 52,1% 1,2%  
Summa 978 14,6% 36,7% 23,6% 25,1% 6,0% 47,9% 52,1% 1,2%

http://www.val.se