Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Valhalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valhalla 1167 21,3% 24,4% 18,3% 36,1% 6,9% 46,7% 53,3% 9,1%  
Summa 1167 21,3% 24,4% 18,3% 36,1% 6,9% 46,7% 53,3% 9,1%

http://www.val.se