Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Skyttis

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skyttis 1353 17,4% 23,4% 26,5% 32,7% 5,8% 44,3% 55,7% 4,5%  
Summa 1353 17,4% 23,4% 26,5% 32,7% 5,8% 44,3% 55,7% 4,5%

http://www.val.se