Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Åsdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsdalen 1090 19,6% 17,9% 18,8% 43,7% 4,8% 45,0% 55,0% 1,7%  
Summa 1090 19,6% 17,9% 18,8% 43,7% 4,8% 45,0% 55,0% 1,7%

http://www.val.se