Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1366 27,4% 18,0% 22,5% 32,1% 8,6% 46,7% 53,3% 2,3%  
Summa 1366 27,4% 18,0% 22,5% 32,1% 8,6% 46,7% 53,3% 2,3%

http://www.val.se