Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Ådalsliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ådalsliden 944 15,1% 23,3% 28,7% 32,8% 6,4% 51,1% 48,9% 3,3%  
Summa 944 15,1% 23,3% 28,7% 32,8% 6,4% 51,1% 48,9% 3,3%

http://www.val.se