Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Graninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Graninge 397 12,8% 20,7% 29,5% 37,0% 6,8% 55,2% 44,8% 2,8%  
Summa 397 12,8% 20,7% 29,5% 37,0% 6,8% 55,2% 44,8% 2,8%

http://www.val.se