Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sollefteå - Ålder och kön - Önsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Önsta 1380 18,2% 30,0% 27,4% 24,4% 7,3% 48,7% 51,3% 3,7%  
Summa 1380 18,2% 30,0% 27,4% 24,4% 7,3% 48,7% 51,3% 3,7%

http://www.val.se