Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Tuna Matfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna Matfors 1077 16,1% 29,9% 19,7% 34,4% 7,4% 44,8% 55,2% 0,9%  
Summa 1077 16,1% 29,9% 19,7% 34,4% 7,4% 44,8% 55,2% 0,9%

http://www.val.se