Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Tuna Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna Ö 865 13,6% 45,5% 26,5% 14,3% 6,9% 52,1% 47,9% 1,3%  
Summa 865 13,6% 45,5% 26,5% 14,3% 6,9% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se