Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Stöde N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stöde N 1118 12,7% 28,1% 26,8% 32,4% 5,6% 52,0% 48,0% 1,0%  
Summa 1118 12,7% 28,1% 26,8% 32,4% 5,6% 52,0% 48,0% 1,0%

http://www.val.se