Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Korsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Korsta 1270 18,5% 32,4% 24,6% 24,5% 6,9% 50,9% 49,1% 2,4%  
Summa 1270 18,5% 32,4% 24,6% 24,5% 6,9% 50,9% 49,1% 2,4%

http://www.val.se