Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Heffners

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Heffners 1291 19,5% 31,1% 21,0% 28,4% 6,8% 46,0% 54,0% 8,4%  
Summa 1291 19,5% 31,1% 21,0% 28,4% 6,8% 46,0% 54,0% 8,4%

http://www.val.se