Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Östermalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm Ö 1513 24,7% 38,8% 19,8% 16,8% 7,8% 49,4% 50,6% 1,9%  
Summa 1513 24,7% 38,8% 19,8% 16,8% 7,8% 49,4% 50,6% 1,9%

http://www.val.se