Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Västermalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm N 1319 41,9% 23,4% 13,7% 21,0% 11,1% 45,8% 54,2% 4,1%  
Summa 1319 41,9% 23,4% 13,7% 21,0% 11,1% 45,8% 54,2% 4,1%

http://www.val.se