Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Norrmalm V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm V 1140 14,5% 26,4% 27,3% 31,8% 5,1% 47,8% 52,2% 1,7%  
Summa 1140 14,5% 26,4% 27,3% 31,8% 5,1% 47,8% 52,2% 1,7%

http://www.val.se