Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Ålder och kön - Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden 1172 16,0% 35,7% 28,5% 19,8% 7,0% 49,6% 50,4% 3,7%  
Summa 1172 16,0% 35,7% 28,5% 19,8% 7,0% 49,6% 50,4% 3,7%

http://www.val.se