Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå-Tynderö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Tynderö 617 9,6% 28,4% 33,2% 28,8% 5,7% 51,5% 48,5% 1,1%  
Summa 617 9,6% 28,4% 33,2% 28,8% 5,7% 51,5% 48,5% 1,1%

http://www.val.se