Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ånge - Ålder och kön - Alby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alby 434 13,8% 28,6% 33,2% 24,4% 8,1% 52,3% 47,7% 3,7%  
Summa 434 13,8% 28,6% 33,2% 24,4% 8,1% 52,3% 47,7% 3,7%

http://www.val.se