Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Njutånger

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Njutånger 1024 15,0% 30,5% 29,5% 25,0% 7,9% 50,7% 49,3% 1,3%  
Summa 1024 15,0% 30,5% 29,5% 25,0% 7,9% 50,7% 49,3% 1,3%

http://www.val.se