Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Håsta mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håsta mfl 1659 18,6% 33,2% 25,9% 22,4% 7,8% 47,8% 52,2% 7,3%  
Summa 1659 18,6% 33,2% 25,9% 22,4% 7,8% 47,8% 52,2% 7,3%

http://www.val.se