Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Ålder och kön - Bollnäs-Kilberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Kilberg 1410 17,4% 35,2% 28,9% 18,5% 6,7% 48,4% 51,6% 1,8%  
Summa 1410 17,4% 35,2% 28,9% 18,5% 6,7% 48,4% 51,6% 1,8%

http://www.val.se