Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Söderhamn - Ålder och kön - Ljusne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusne 2032 12,0% 24,9% 30,8% 32,4% 6,2% 50,2% 49,8% 3,1%  
Summa 2032 12,0% 24,9% 30,8% 32,4% 6,2% 50,2% 49,8% 3,1%

http://www.val.se