Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sandviken - Ålder och kön - Jernvallen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jernvallen Södra 1406 15,5% 31,2% 27,0% 26,2% 6,6% 50,7% 49,3% 2,5%  
Summa 1406 15,5% 31,2% 27,0% 26,2% 6,6% 50,7% 49,3% 2,5%

http://www.val.se