Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Sätra NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra NO 1744 13,6% 26,5% 25,3% 34,5% 6,2% 46,0% 54,0% 4,5%  
Summa 1744 13,6% 26,5% 25,3% 34,5% 6,2% 46,0% 54,0% 4,5%

http://www.val.se