Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Sörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörby 1604 21,1% 32,5% 21,8% 24,6% 7,5% 46,9% 53,1% 3,2%  
Summa 1604 21,1% 32,5% 21,8% 24,6% 7,5% 46,9% 53,1% 3,2%

http://www.val.se