Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Valbo V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valbo V 1633 14,5% 39,9% 28,6% 17,0% 7,5% 51,7% 48,3% 1,0%  
Summa 1633 14,5% 39,9% 28,6% 17,0% 7,5% 51,7% 48,3% 1,0%

http://www.val.se